The Great Mutation: Jupiter conjunct Saturnus in Waterman

Door Ilse ten Berge

Zit het venijn ‘m in de staart of moet het beste nog komen? Het is een lastige vraag om te beantwoorden nu de laatste en wellicht meest belangrijke conjunctie van het jaar 2020 aanstaande is. Ik doel hier op de samenstand tussen Jupiter en Saturnus in Waterman op 21 december 2020. Deze volgt op de zonsverduistering van 14 december 2020 alsook een aantal uur na het Wintersolstitium. In mijn beleven is dit veelzeggend, en geeft het een nog grotere betekenis aan dit gebeuren. Zoals ik in eerdere artikelen ook al heb aangegeven, vindt deze Grote Conjunctie of Great Mutation plaats in het element lucht. We verlaten hierbij een periode van 200 jaar in het element aarde.

De laatste conjunctie tussen Jupiter en Saturnus vond plaats in het jaar 2000 in het teken Stier. Stier heerst onder andere over bezittingen maar ook over goud en geld. Het is het meest materialistische teken van de dierenriem, omdat het hier zijn zekerheid en veiligheid aan ontleent. In die zin is het geen straf dat er een einde komt aan 200 jaar materialisme. Met de verschuiving naar het element lucht, komen er andere sociaal-maatschappelijke thema’s naar boven drijven die leidend worden voor een nieuwe wereld. Wel is het belangrijk dat de veranderingen op een andere leest geschoeid zijn dan voorheen en niet louter steunen op het oude verdienmodel. Anders gezegd: oude wijn in nieuwe zakken zal niet toekomst bestendig blijken te zijn. Revolutionaire veranderingen komen niet vanuit de gelederen van de gevestigde orde maar vanuit onverwachte hoek (= Waterman!)

Waterman is het 11e teken van de dierenriem en is een vast teken. Zoals elk vast teken heeft ook Waterman de neiging om crisisachtig uit te werken. De energie is namelijk naar binnen gericht. Eerst dient er het nodige innerlijk verwerkt te worden voordat dit naar buiten wordt gebracht. Dit is ook de reden waarom Uranus in Stier crisisachtig uitwerkt, omdat er aan fundamentele zekerheden wordt getornd en het veelal nog onduidelijk is waartoe dit leidt. Saturnus heerst klassiek gezien ook over Waterman, en heeft hiermee een remmende invloed op thema’s als vrijheid, democratische besluitvorming en humanitaire processen. Anders gezegd: er moet harder voor gewerkt worden, en de lessen zijn vaak pijnlijk van aard. Uranus is de moderne heerser van Waterman en is de planeet van plotselinge inzichten en schoksgewijze veranderingen en doorbraken. Deze dubbelheerschappij over het teken Waterman komt dus de komende 20 jaar ook tot uitdrukking. De volgende conjunctie tussen Jupiter en Saturnus vindt overigens plaats in 2040, maar dan in het teken Weegschaal.

Met Saturnus in Waterman heeft het dus tijd nodig voordat nieuwe ideeën het licht gaan zien en er revolutionaire veranderingen gaan plaatsvinden. Jupiter in Waterman daarentegen staat wel te trappelen om utopische idealen en toekomstvisies na te jagen. Jupiter voelt zich overigens prettig in een luchtteken, en kan hier dus goed uit de voeten. Saturnus remt de overmoed van Jupiter af en Jupiter kan Saturnus uit zijn comfort zone halen. Meestal is de planeet Saturnus in het begin van de nieuwe cyclus de sterkste en duurt het een tijd voordat Jupiter een duit in het zakje gaat doen. Hoe dan ook verwacht ik zeker dat we grote veranderingen tegemoet gaan, en afstevenen op grootscheepse afbraak van onze beschaving, nu Pluto in de laatste graden van Steenbok loopt. En Pluto in Steenbok is niet van plan om de macht uit handen te geven en de teugels te laten vieren. De langzaamst lopende planeet is altijd leidend, en hier gaat een grote kracht vanuit. We moeten de rit uitzitten.

Denk hierbij aan de val van het Romeinse Rijk, wat ook het einde inluidde van het Ram-tijdperk en de overgang naar Vissen-tijdperk markeerde. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot en ging met veel turbulentie gepaard. Het is zeker geen knip met een schaar, maar een transitie die vele decennia of misschien wel langer kan duren. We bevinden ons nu dus in een soortgelijke situatie, nu het Vissen-tijdperk overvloeit in het Waterman-tijdperk. De meningen over de start van het Waterman-tijdperk lopen sterk uiteen, en ik ga hier geen uitspraken over doen. Wel is mijn gevoel dat we met de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman al een stap in die richting doen. En als straks Pluto in Waterman gaat lopen (2024), komt er ongetwijfeld een grotere versnelling aan.

Persoonlijk zie ik elke planetaire cyclus als een spiraalvormig proces. En in 2020 zijn er dus 3 belangrijke nieuwe cycli gestart, die niet los van elkaar staan maar op elkaar inwerken. De samenstand tussen Saturnus en Pluto duurt ongeveer 33 jaar. De conjunctie tussen Jupiter en Pluto ongeveer 12 jaar. En zoals gezegd, duurt de cyclus van Jupiter en Saturnus 20 jaar, maar is het de aftrap van een grotere cyclus die 200 jaar duurt. De laatste is in mijn beleving dan ook heel belangrijk en misschien kunnen we hier moed uit putten, ook al drukt Pluto in Steenbok een zwaar stempel op de tijdsgeest. Waterman is het teken van gelijkgestemden, van netwerken, van clusters, van vernieuwende ideeën, vrijheidsidealen en dergelijke. Natuurlijk heerst Waterman ook over techniek, waaronder ruimtevaart, kunstmatige intelligentie en robots. En in negatieve zin kan het duiden op utopische ideologieën die niet gebaseerd zijn op het welzijn van de mens.

Het is dus heel belangrijk dat we als mensheid een wereld visualiseren die gericht is op onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid. Wat is onze toekomstvisie? Is deze gebaseerd op angst of op een harmonieuze wereld waarop iedereen een plekje heeft zonder onderscheid des persoons. Het lijkt mij heel belangrijk om hier goed bij stil te staan, en niet te kiezen voor een narratief dat gericht is op duisternis. De mensheid (= Waterman) heeft het vermogen in zich om voor het Licht te gaan, voorbij angst en verdrukking. Saturnus in Waterman vraagt ons dus wel om hieraan te werken, en dit proces niet lichtzinnig op te pakken. Jupiter in Waterman kan een positieve bijdrage leveren aan het proces van ontwaken en bewustzijnsgroei. Iets wat in deze tijd zeker geen overbodige luxe is.

De komende weken wordt het portaal naar doorbraken en grote veranderingen weer geopend. Het eclips seizoen staat namelijk voor de deur. De maansverduistering is op 30 november 2020 en de zonsverduistering valt op 14 december. Het is dan ook goed om stil te staan bij alles wat is uitgediend door mee te bewegen met de volatiele energieën die je pad kruisen. Durf te kiezen voor de weg van het hart en wat werkelijk van belang is in het leven, wetende dat er altijd meer Licht is dan duisternis. Veel goede moed gewenst!

Bron: Ilse C. ten Berge
18-11-2020

2020-12-16T15:50:57+00:00

Geef een reactie

Ga naar de bovenkant