Numerologie en meestergetallen

Volgens de numerologie is mijn getal , als je de namen optelt een 4, staat voor: Werk en discipline. Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar, het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organise­ren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer. U bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en u bent accuraat. U hebt oog voor detail en verhoudingen, u bent toegewijd, vader­landslievend en waardig. U bent weinig emotioneel (nou dit klopt niet, ik ben emotioneel incontinent :)) maar wel betrouwbaar en u houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren( dit lukte op school zeker niet)U bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, zal moeten vechten(waarheid tem top!)

Wil je zelf jouw getal ontdekken, kijk dan op: http://www.numerologie-online.nl/numgetal.html

Wat willen de de meester getallen je duidelijk maken?

Onderstaan zal voor velen ook een antwoord zijn waarom zij de 11:11 of 12:12 ect. zien

11 = het nieuwe geboren laten worden en verankeren.

22 = het voortbouwen op het nieuwe. Het opbouwen van nieuw leven en een nieuwe wereld.

33 = universele dienstverleningen door het tot leven komen van ons ene wezen.

44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, het scheppen van de fundering voor ons nieuwe leven.

55 = het verkrijgen van persoonlijke vrijheid door ons te bevrijden van het verleden en totaal werkelijk te worden.

66 = het vervullen van onze verantwoordelijkheden op een vrolijke, creatieve wijze.

77 = diepgaande inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot de kern van ons wezen.

88 = ons meester maken van overvloed en heelheid in alle bereiken van het leven.

99 = de vervulling van een grote, evolutionaire cyclus. Tijd voor een nieuwe kwantumsprong

Onderstaande is misschien voor velen taaie stof maar zeker  heel verhelderend, sluit aan op waar ik in de blog over kan schrijven.En anders sla je dit stuk gewoon over.

Verder verwijst Kryon herhaaldelijk naar de 11:11 code die onder meer op digitale klokken als 11 over 11 zichtbaar is. Deze code is nauw verbonden met het feest van de Harmonische Convergentie. Op 16 augustus 1987 hebben de engelen het energieniveau van de aarde gemeten. Het bleek veel hoger dan verwacht. Wij hadden een sprong voorwaarts in bewustzijn gemaakt. Aan ons Hogere Zelf is toen gevraagd of wij bereid waren om verdere veranderingen aan te brengen in de energie die we tot stand hadden gebracht. Het antwoord luidde ‘ja’ en zodoende begon de periode van ontwaken die al door de Maya’s was voorzien. Op 11 januari 1992 vond de volgende stap plaats. Er werd een code aan het magnetische systeem rondom ons DNA doorgegeven. Wij hebben daarvan niets gemerkt, maar ons lichaam weet wel dat er een belangrijke deur is opengegaan:

‘Toen vond op 11 januari 1992 het meest verbazingwekkende plaats in de geschiedenis van de mensheid! Er is niets dat ooit de datum zal kleineren die jullie de 11:11 noemen. En het is mijn wens op dit moment om jullie meer te vertellen over wat er toen gebeurde, zodat jullie een grotere waardering voor deze dag hebben […] Want op deze datum die jullie de 11:11 noemen ontving de hele mensheid een code. En de code ging uit naar ieder menselijk wezen op de planeet en zei: “We zijn dingen aan het veranderen, we zijn bezig een deur te openen en we zullen jullie in staat stellen erdoorheen te lopen.”’ (Kryon, Alchemy of the Human Spirit, Kryon Book III, 1995, p. 56)

Hierbij verwijst Kryon naar de geschriften van Solara, een mediamiek begaafde vrouw die op Hawaii woont. Hij noemt haar een engel. Op haar website legt Solara uit: ‘Een Grotere Werkelijkheid wordt in jullie dagelijks leven binnengebracht. De aardworm kijkt eindelijk omhoog naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een samensmelting plaats tussen ons uitgebreide kosmische Zelf en ons fysieke lichaam. Dit transformeert ons DNA en stelt ons tenslotte in staat om een leven in hoge vibratie te leiden en totaal werkelijk te worden. De volgende keer dat je de 11:11 ziet, stop je en voel je de subtiele energieën om je heen. De 11:11 is een signaal tot ontwaken dat je naar jezelf hebt gestuurd, een herinnering aan je ware doel op aarde. Gewoonlijk zul je in tijden van verhoogde energie of versnelde persoonlijke verandering de 11:11 vaker opmerken. Het zien van de meestergetallen 11:11 is altijd een bevestiging dat je op het juiste spoor zit.’ De 11:11 vormt de brug van dualiteit naar eenheid. De meestergetallen 11 tot en met 99 behoren tot deze Grotere Werkelijkheid gebaseerd op eenheid. Ieder meestergetal staat volgens Solara voor een niveau van inwijding op onze weg naar het onbekende. Wanneer we ons op deze weg begeven, vindt in onszelf een diepgaande verschuiving plaats. We kunnen ons verbondenheid met het geheel voelen en zijn niet langer meer geïsoleerde individuen die voor hun eigen overleving moeten strijden. We worden gedragen door het geheel, door het Ene Wezen dat altijd bij ieder van ons aanwezig is. Vanuit onze onderlinge verbondenheid steunen we elkaar en zorgen we voor elkaar. We zijn niet langer alleen. Bron: Herbert van Erkelens

Joke Slagmolen
www.jokeslagmolen.com