De symboliek van Hemelvaart en Pinksteren

JokeStandardLeave a Comment

Deel mijn bericht
In de bijzondere periode tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen we een verdere integratie van onze aardse en spirituele lichamen ervaren. Tijdens Hemelvaart reist de ziel van de Aarde naar de Hemel, naar zijn of haar goddelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt de hogere Geestkracht af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van eenwording van de spirituele en de aardse essentie. Dit proces vindt op micro kosmisch niveau ook in onszelf plaats. Het brengt ons in contact met de eenheid die we in wezen in ons hebben en die we ten diepste zelfs zijn. Zo worden we ons bewust van het één zijn van onze aardse- en spirituele niveaus van bestaan. Als het absolute (Hemelse) en het relatieve (Aardse) bij elkaar komen brengt ons dat een nieuw niveau van bewustzijn. Dat nieuwe bewustzijn geeft ons ook mogelijkheden om los te komen van de angst om zaken te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we immers niets verliezen, ook al denken we op menselijk niveau vaak van wel.

Loslaten van angsten en onze inwijdingsweg

De genoemde drie angsten zijn sterk bepalend voor ons gedrag, onze emoties en ons gevoel. Ze vormen illusies die er vaak voor zorgen dat we niet volledig in de stroom van het leven raken of volledig in contact met ons hogere Zelf komen. Ze verstoren ook de stroom van liefde in ons hart en in onze relaties. Zo dragen deze angsten bij aan onzekerheid, zelfverwijt en minderwaardigheidsgevoelens.

De illusies van tijd en ruimte waar we op aarde in leven, geven ons via onze zintuigen en ons zenuwstelsel een schijnbare indruk van afgescheidenheid. Daardoor hebben we het gevoel dat we in de loop der tijd zaken of mensen hebben verloren en anderen weer kunnen gaan verliezen. We hebben dan de neiging om ons juist te gaan vastklampen aan dingen of mensen, vanuit die angst voor verlies. Het besef dat vanuit een spirituele dimensie gezien verlies niet mogelijk is, geeft ons vrijheid. Loslaten van mensen betekent niet dat contact nooit meer mogelijk zal zijn, het wordt op een andere wijze voortgezet. Als het voor onze ontwikkeling nodig is om contact te hebben met bepaalde situaties, mensen of omstandigheden blijven deze voor ons toegankelijk. Als ze voor onze ontwikkeling niet meer nodig zijn, nemen we afstand en krijgen we contact met andere levensomstandigheden, die nieuwe mogelijkheden bieden voor ons ontwikkelingsproces op Aarde.

Vertrouwen en overgave

In de Transformatie Leergang hebben we al gesproken over vertrouwen en overgave. Beide aspecten hebben te maken met loslaten. Loslaten van angsten vormt een belangrijk deel van onze inwijdingsweg op Aarde. Als we onze angsten kunnen loslaten en vertrouwen hebben in onze eigen essentie in verbinding met hogere Geestkracht, komen we in contact met de eenheid van het aardse en hemelse bewustzijn, de eenheid die we ook als mens in werkelijkheid zijn. Deze eenheid kunnen we ervaren in ons hartchakra. Door ons hart te openen en de onvoorwaardelijke liefde steeds meer toe te laten, gaan we onze eigen goddelijkheid steeds bewuster doorleven. Dit geeft een diepe rust in ons hart, omdat het gevoel van afgescheidenheid langzaam oplost. Zo maken we ook de weg vrij in onszelf om de verbinding met onze ziel en hogere Geestkracht steeds sterker te gaan ervaren. Dit is een proces van zuivering en loutering.Bron: Marleen van Wegberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *