15 augustus Maria dag

Vandaag 15 augustus is het 
Maria ten Hemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. De kerk gedenkt dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Maria is volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen

Ik voel me omarmd, gekoesterd en zo geliefd als zij aanwezig is. Mijn hemelse moeder zo noem ik haar en zo voelt dit ook. Allen op aarde hebben dit gevoel van vader moeder God nodig om hierin je te kunnen sterken, te koesteren en je laten dragen als je hier behoefte aan hebt. Zij staat als de moeder en is zo sterk verbonden met moeder aarde. Net als zij (aarde) omarmd, draagt en voed ons. Wanner ik twijfel of een diep verdriet hebt richt ik mij tot Maria en vraag haar hulp, direct voel ik haar omarming en voel haar onvoorwaardelijk liefde. Door enkel even bij haar te schuilen kom ik weer tot rust en overzie ik de situatie zodat ik weer terug kom in mijn kracht…..Dank Maria, dank voor al je hulp en liefde!

Maria als lichtmeester, gelijk is aan ons zo ook wij gelijk zijn aan haar!

De hoedster van het licht
Begint dit bericht
Samen
In de heer amen
Danken wij u alleen
Voor het luisteren naar het woord
Wat rechtstreeks komt uit ons lichtoord
Wij verkondigen het mysterie
Aan iedere leerling
Het mysterie van het geloof
De vlam dooft
Als er zoveel is beloofd
Niet veel blijkt waar te zijn
Blijven velen achter met pijn
Keren de rug
In deze tijd, gaat dit vlug
De mens is beschadigd
Het is niet meer waardig
Om te geloven vanuit de opgelegde mysterie
Dit is een materie
Niet vanuit de Goddelijke bron
Waaruit alles begon
De kern van dit verhaal
Is de liefde die je uit jezelf haalt
Het geloof vanuit de diepere lagen
Begint bij velen nu te dagen
Alles is aanwezig
Blijf bezig
Om het vertrouwen weer op te bouwen
Dan zal het mysterie zichzelf ontvouwen
Heb vertrouwen!
©Maria