Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Jokeslagmolen.com gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Jokeslagmolen.com, https://jokeslagmolen.com en https://members.jokeslagmolen.com.

1.2 Deelnemer: degene die aan een door Jokeslagmolen.com georganiseerde Online-les, Workshop of Retraite deelneemt.

1.3 Website: de website van Jokeslagmolen.com: https://jokeslagmolen.com en https://members.jokeslagmolenlcom.

1,4 Jokeslagmolen.com: De Websites van Jokeslagmolen.com. https://jokeslagmolen.com,https://members.jokeslagmolen.com.

1.5 Online-les: een bij Joke Slagmolen Website te geven of gegeven Online-lessen, Deep connection meditaties,

1.6 Workshop; een bij Joke Slagmolen website te geven of gegeven Training, Deep connection live, Cursussen, Opleidingen, Events, lezingen.

1.7 Retraite; een bij Joke Slagmolen Website te geven of gegeven Retraite.

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Online-lessen, Workshops of Retraites bij Jokeslagmolen.com. Door betaling aan Online-lessen, Workshops of Retraites verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Jokeslagmolen.com kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

 1. Betaling en Prijswijziging

3.1 Online-lessen, Workshops of Retraites moeten voorafgaand betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of via iDEAL.

3.2 De geldende prijzen voor Online-lessen, Workshops of Retraites staan altijd op de Website. Jokeslagmolen.com behoudt zich het recht voor de prijzen van deze en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Jokeslagmolen.com, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

 1. Online-lessen, Workshops of Retraites data

4.1 De geldende data staat altijd op de Website. Jokeslagmolen.com behoudt zich het recht voor de data op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Jokeslagmolen.com, vermelding op de Website en/of per e-mail.

 1. Deelname en Betaling Online-lessen, Workshops of Retraites

5.1 Een Deelnemer kan aan een Online-les, Workshop of Retraite deelnemen nadat Jokeslagmolen.com het volledige bedrag voor deelname aan de Online-les, Workshop of Retraite heeft ontvangen. Uitzonderingen de automatische incasso’s die voor bepaalde Workshops worden aangeboden.

5.2 Bij deelname aan een Workshop of Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Workshop of Retraite te worden voldaan. Een deelnemer kan aan een Workshop of Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Workshop of Retraite Prijs heeft betaald.

 1. Online-lessen, Workshops of Retraites Annulering

6.1 Jokeslagmolen.com behoudt zich het recht voor om geplande Online-lessen, Workshops of Retraites te annuleren, als gevolg van onmacht of overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd worden aan Deelnemer. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om de Online-lessen, Workshops of Retraites te laten plaatsvinden.

6.2 Afmelden dient via e-mail te gebeuren door te mailen naar support@jokeslagmolen.com.

6.3 Afmelding voor een Workshop of een Retraite
Bij afmelding tot 2 maand (60 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten van 10,- euro. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de Workshop of Retraite, wordt ook geen geld teruggeboekt.

6.4 Afmelding voor een Online-les.
De koop en verkoop van Online-lessen valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.Voor meer informatie kan je dit nalezen op de website van de Consumenten Autoriteit.

6.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Online-les, Workshop of Retraite wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

6,6 Jokeslagmolen.com behoudt zich het recht voor de Online-les, Workshop of Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Online-les, Workshop of Retraite Prijs terugbetaald.

 1. Copyright

7,1 Niets uit de Workshops of Online-lessen (met name de Deep Connection live oefeningen, teksten en/of de Deep connection meditaties) mag gebruikt worden voor fotokopieën, audio opnamen of welke vermenigvuldiging dan ook zonder schriftelijke toestemming van Jokeslagmolen.com. Eventueel gebruik hiervan op social media uitsluitend na overleg met Jokeslagmolen.com en met vermelding van de bron.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Jokeslagmolen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops en/of Retraites bij, of verzorgd door Jokeslagmolen.com.

Door deelname aan een Workshop of Retraite bij, of verzorgd door, Jokeslagmolen.com, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Jokeslagmolen.com adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 1. Persoonsgegevens

9.1 Jokeslagmolen.com verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Jokeslagmolen.com gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Jokeslagmolen.com gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Jokeslagmolen.com en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld data. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Jokeslagmolen.com, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: support@jokeslagmolen.com. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Jokeslagmolen.com gebruik kan worden gemaakt.

9.3 Jokeslagmolen.com geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 1. Beperking van Aansprakelijkheid

10.1 Jokeslagmolen.com accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van Deelnemers, of voor letsel aan Deelnemers.

 1. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, opleiding of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Jokeslagmolen.com zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.