Mijn boeken

engelen om je heen

ENGELEN OM JE HEEN

Het boek beschrijft bijzondere ervaringen en ontmoetingen van de auteur met engelen, gidsen en lichtmeesters. Zij geeft inzicht in haar eigen leven als hooggevoelige en beschrijft hoe zij haar mediamieke gaven heeft ontwikkeld. Daar haar eigen pad te beschrijven, geeft de auteur inzichten en verklaringen en maakt zij de engelen zichtbaar voor de lezer. Hiermee deelt zij haar hoogste pieken en diepste dalen.

Joke beschrijft op een laagdrempelige manier situaties uit het leven van hoog gevoeligen, de worsteling van ouders van nieuwetijds kinderen, over engelmensen/kinderen en het diep ontroerende verhaal van een stervensbegeleiding. Alle hoofdstukken worden afgesloten met prachtige meditaties of overdenkingen. De lezer zal herkenning, rust en handreikingen uit de inhoud halen. Met dit boek wil de auteur onderwerpen uit de sfeer van spiritualiteit halen en ze en plek geven in een nieuwe lifestyle.

Klik op de cover of hier om de Pocket te bestellen, klik hier voor het E-book


Bestellen

ENGELEN EN MEER

Na het grote succes van haar eerste boek, ”Engelen om je heen”, gaat Joke verder in haar tweede boek ”Engelen en meer” met haar persoonlijke ontwikkeling en wordt ze steeds gevoeliger. Haar ervaringen en afstemming worden intenser en leeft ze in twee werelden, waarin ze ook veel eenzaamheid tegenkomt en ontmoet ze de lichtmeesters en maakt kennis met nieuwe engelen. Haar moeilijke jaren maken het boek nog intenser en persoonlijker. Hierdoor kan je als lezer diep geraakt worden en zal ook dit boek je leven veranderen. De lichtkinderen en de mooie ervaringen die zij ook nu weer beschrijft met de kinderen op consult.

Ook dit boek is toegankelijk voor iedereen of je nu wel of niet met spiritualiteit bezig bent, wel of niet hoog gevoelig bent, het boek helpt je verder op je pad.
Joke haalt het zweverige uit deze materie en na het lezen van haar boeken zul je er anders naar gaan kijken. Joke hoopt met haar boeken te bereiken dat jij je zoektocht inzet om jouw eigen waarheid te gaan zoeken.

Klik hier om de Pocket te bestellen

Klik hier om het Ebook te bestellen


surrounded by angels

SURROUNDED BY ANGELS

This book describes the authors special experiences and meetings with the angels, guides and Ascended Angels.
She gives insight into her own life as a highly sensitive person and she describes how she has developed her psychic gift. Describing her own path in life and sharing the highs and lows the author gives insights and explanations enabling the reader to see the angels for themselves.

Joanne describes in an easy to read way situations from the lives of people who are highly sensitive, the struggle of parents of New Age children, angel people/children and the deeply moving story of terminal care.
All chapters are concluded with a wonderful meditation or themes for further discussion. The reader shall find recognition, peace and assistance within the book. In this age of momentous change, it is of importance that people become more conscious of themselves and the energies that surround them. This book will not only be of interest to highly sensitive people but to a much broader audience. The author brings themes from a spiritual context and gives them a place within a new lifestyle. For many years, Joanne has helped adults and children with their personal growth and spiritual development. Using her own development and experiences as a basis she then supplements this with her psychic gift, developing and leading many workshops and courses to help get more out of life and yourself. Using her approachable manner, she is able to make it possible to find out who you truly are. Joanne is convinced that it is now time to break the ‘woolly’ image and to integrate this into a new way of life.

Click on the cover or here to buy the Pocket or here for the Kindle E-book